Politica de confidentialitate

Informatiile dumneavoastra personale detinute de J’Info Tours in momentul inregistrarii pe site sau cumpararii de servicii turistice sunt protejate in conditiile Regulamentului (UE) 2016/679.

J’Info Tours este operator de date cu caracter personal inregistrata sub nr. 29997 la A.N.S.P.D.C.P.

Prin completarea campurilor din formularele de inregistrare online utilizatorii sunt de acord ca datele personale pe care le inregistreaza sa intre in baza de date J’Info Tours si sa primeasca mesaje cu privire la produse si servicii, promotii, concursuri sau orice alte actiuni editoriale si de marketing desfasurate in viitor de catre J’Info Tours.

La solicitarea explicita a utilizatorului adresata la office@jinfotours.ro, J’Info Tours se obliga sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime si sa inceteze prelucrarea datelor personale ale utilizatorului, in mod gratuit, conform dispozitiilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

J’Info Tours se obliga sa nu faca publica adresa de e-mail a utilizatorilor si sa nu o dezvaluie unei terte parti, daca aceasta nu se afla intre partenerii agreati in mod expres, in afara cazului in care acest lucru este necesar pentru a respecta legea si/sau procedurile judiciare.